Αν ο πρώτος κύκλος ανάπτυξης (1981 - 1993) της αγοράς ήταν η μαζική εξάπλωση της χρήσης των υπολογιστών stand alone και των συνδεδεμένων σε LAN’s, ο δεύτερος (1994- 2005) η εξάπλωση του internet και η διασύνδεση όλων των συστημάτων με αυτό, πιστεύουμε ότι το επόμενο μεγάλο κύμα ανάπτυξης θα προέλθει από αυτό που σήμερα αποκαλείται Unified Communication - Ενοποιημένες Επικοινωνίες (2006 - ;).

Παράλληλα, πολλοί μελετητές θεωρούν ως δεδομένο ότι οι ενοποιημένες επικοινωνίες θα μετασχηματίσουν την επιχείρηση, αλλά και τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν , εργάζονται ή διασκεδάζουν, στην ερχόμενη δεκαετία με τον  ίδιο τρόπο που άλλαξε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την ζωή όλων τη δεκαετία του ’90. Συγκεκριμένα, έχουμε περιβάλλον Unified Communication όταν στην τηλεφωνία ενοποιείται η εμπειρία που έχει ο χρήστης με το τηλέφωνο  – τηλεφωνήματα, υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή και τηλεδιάσκεψη -με την εργασία που κάνει σε έναν υπολογιστή – επεξεργασία κειμένου, υπολογισμούς σε λογιστικό φύλλο (spreadsheet), στιγμιαίο μήνυμα (instant messaging) , ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγια, σε ένα ενιαίο περιβάλλον επικοινωνίας. Όταν λοιπόν, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες γίνονται λογισμικό, ρυθμίζονται από έναν κεντρικό υπολογιστή και συγχωνεύονται στις εφαρμογές υπολογιστών γραφείου, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν:

  • Ο υπολογιστής αρχίζει να λειτουργεί όπως ένα τηλέφωνο
  • Το τηλέφωνο αρχίζει να λειτουργεί όπως ένας υπολογιστής
  • Η υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή γίνεται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το fax διαβάζεται ως voice mail
  • Όλες οι Voice over IP υπηρεσίες είναι διαθέσιμες
  • Οι ενοποιημένες επικοινωνίες βελτιώνουν τις υφιστάμενες  υποδομές
  • Τα τηλεφωνήματα γίνονται ψηφιακά στοιχεία
  • Η υποδομή γίνεται ευέλικτη και επιδέχεται εύκολα βελτιώσεις

Νέες ανάγκες νέες business
Η διασύνδεση αυτή μοιραία οδηγεί σε νέο ανοδικό κύκλο όλες τις μορφές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αν σκεφθούμε την πληθώρα των νέων τηλεφωνικών κέντρων (που πλέον είναι μια δισκέτα !) , των νέων τερματικών συσκευών (handheld devices), των νέων λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών που θα απαιτηθεί να δημιουργηθούν ώστε να παρακολουθήσουμε τις νέες ανάγκες. Αντίστοιχα τεράστιος θα είναι ο ρόλος που θα παίξουν οι Providers τηλεφωνικών υπηρεσιών έως οι παραγωγοί περιεχομένου κάθε μορφής, από εφαρμογές internet και e-commerce έως τους παραγωγούς τηλεοπτικού προγράμματος και μουσικής, ακόμη και διαφήμισης.

Στην κατεύθυνση αυτή, δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι παραδοσιακοί κατασκευαστές δικτύων (π.χ. Cisco, 3COM, κ.λπ.) και οι μεγαλύτεροι παραδοσιακοί κατασκευαστές τηλεφωνικών κέντρων (π.χ. Avaya, Alcatel-Lucent, Siemens, κ.λπ.), έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου για την κατάκτηση του γραφείου και του σπιτιού, ενώ ακόμη και μια εταιρεία που φαινομενικά δεν έχει σχέση με τα παραπάνω (;), η Microsoft «τρέχει» για να προλάβει τις εξελίξεις με τον OCS – τον νέο Office Communication Server ή προσπαθεί να αγοράσει εταιρείες αναζήτησης περιεχομένου.

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι ήδη πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν προγράμματα και ταινίες, αποτελούν στόχους εξαγοράς εταιρειών που μέχρι πριν τρία χρόνια είχαν ως κύρια δραστηριότητα την μεταφορά φωνής και δεδομένων (voice & data carriers). Στο νέο αυτό περιβάλλον, η τερματική συσκευή (mobile phone ή handheld terminal) θα αποτελεί την βασική μονάδα επικοινωνίας εντός και εκτός γραφείου ή σπιτιού, (voice, mail, SMS, conference, internet, video, music), ενώ με ένα απλό κλικ σε έναν αριθμό που θα είναι στο σώμα (body) του κειμένου ενός email θα καλείς το τηλέφωνο.

Always connected
Οδηγούμαστε λοιπόν στην νέα περίοδο της τεχνολογίας, σε αυτό που αποκαλείται “always connected”, που μαζί με τις εφαρμογές presence (όπου ο χρήστης «δηλώνει» την «παρουσία» του ή/ και την διαθεσιμότητα του στο παγκόσμιο σύστημα επικοινωνίας, για όσους χρησιμοποιούν σήμερα το Microsoft Messenger, είναι η πράσινη ένδειξη δίπλα στο όνομα ενός email),  θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή η σημαντική αλλαγή της καθημερινότητας μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή η νέα δυναμική σύζευξη επικοινωνιών και πληροφορικής, θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την αγορά για τα επόμενα χρόνια. Είναι δε προφανές ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις από πλευράς εταιρειών του κλάδου μας, θα πρέπει να είναι σημαντικές κυρίως σε τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού και σε υλικοτεχνικές υποδομές, ώστε να μπορούν να υπάρχουν και να παρακολουθήσουν το «αύριο».

Ο Δημήτρης Δάφνης είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems AEBE