Η Cisco γνωστοποιεί τη δημιουργία του Cisco Entrepreneur Institute στην Ελλάδα για να συμβάλει στην ανάπτυξη και την κατάρτιση των επιχειρηματιών στις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν με επιτυχία την ανάπτυξη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Τα Επιχειρηματικά Ινστιτούτα Cisco οργανώνουν ένα δίκτυο από εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για την παροχή εκπαίδευσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Τα Επιχειρηματικά Ινστιτούτα χρησιμοποιούν τεχνολογίες internet για την καθοδήγηση, τους πόρους και την κατάρτιση επιχειρηματιών στη τοπική κοινότητα ή οπουδήποτε στον κόσμο.

Το Ινστιτούτο Cisco θα προσφέρει στους συμμετέχοντες συνεχή πρόσβαση σε πολύτιμους πόρους καθώς και τη δημιουργία κοινότητας αποφοίτων με τους οποίους θα μπορούν να μοιραστούν τις προκλήσεις και τις επιτυχίες τους και να ανταλλάξουν ιδέες για το πώς να προσεγγίσουν σημαντικά επιχειρηματικά θέματα. Η Cisco έχει μακρά ιστορία συμμετοχής στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω του Cisco Networking Academy.