Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωρά σε Δημόσια Διαβούλευση για τη δράση «Ανάπτυξη Υποδομών Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές» προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι γεωγραφικές περιοχές ΟΠΑΑΧ που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δράσης.

Στόχος της δράσης, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης διετίας, είναι η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές και υποεξυπηρετούμενες περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες σήμερα η ευρυζωνική σύνδεση είναι ανύπαρκτη ή ανεπαρκής, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στο Διαδίκτυο να είναι περιορισμένη. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2011 έως και την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011. Το κείμενο της διαβούλευσης και ο τρόπος υποβολής των σχολίων περιγράφονται  αναλυτικά στον ιστότοπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», www.digitalplan.gov.gr.