Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικός Εκπρόσωπος OGP Χριστόφορος Βερναρδάκης έθεσε σε ανοικτή δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου, το σύνολο των προς ένταξη προτάσεων για το Τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016 (β’ εξάμηνο) – 2018 (α’ εξάμηνο).

Το Τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση περιέχει δεσμέυσεις από τις θεματικές της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Παιδείας, της Οικονομίας, του Πολιτισμού, της Δικαιοσύνης και της Ναυτιλίας -μεταξύ άλλων. Για πρώτη φορά στο εθνικό σχέδιο δίνεται έμφαση στην προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Αποκορύφωμα της σαφούς προσήλωσης στην υπεύθυνη ανοικτή διακυβέρνηση είναι η ενεργή και αδιάλειπτη συμμετοχή της χώρας στη διεθνή συνεργατική πρωτοβουλία του Open Government Partnership (OGP) και η υιοθέτηση των αξιών της, μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση.