Ο Δήμος Μοσχάτου, ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο "Προώθηση Ευρυζωνικών υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-fi Hot Spots στο Δήμο Μοσχάτου".

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Μοσχάτου. Το έργο αφορά:

1. Στη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα (βελτίωση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, οικονομικότερη κάλυψη των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών αναγκών κ.λπ.), με τη δημιουργία wi-fi hot spots.
2. Στη μείωση των αποθαρρυντικών παραμέτρων για επενδύσεις στο Δήμο.
3. Στην ώθηση του ανταγωνισμού με επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον τομέα χονδρικής διάθεσης υποδομών, και καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
4. Στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς τη φυσική του παρουσία στις διάφορες υπηρεσίες, μέσω internet και τηλεφώνου.
5. Στην παροχή στους πολίτες ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο.
6. Στην παροχή δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των συνδεδεμένων χρηστών (πολιτών, επαγγελματιών, υπηρεσιών ) στο δίκτυο.
7. Στην δυνατότητα Video conference μεταξύ επιλεγμένων χρηστών.
8. Στην άμεση πρόσβαση των πολιτών σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λ.π.
9. Στην επιτήρηση ιδιωτικών ή κρατικών χώρων μέσω του ασύρματου δικτύου.

Το έργο (κωδικός ΟΠΣ 132017) είναι ενταγμένο στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 “Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης” και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 261.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.