Δημόσια Διαβούλευση διεξάγει η ΕΕΤΤ, η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Ιουνίου 2009 μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2009, με αντικείμενο την τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr.

Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η βελτίωση του τρόπου καταχώρησης ονομάτων χώρου και της λειτουργίας των καταχωρητών. Οι σημαντικότερες αλλαγές, στις οποίες σκοπεύει να προβεί η ΕΕΤΤ με τη τροποποίηση του Κανονισμού, είναι, μεταξύ άλλων,  οι ακόλουθες: α)Δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να ζητήσουν από την ΕΕΤΤ κατόπιν διεξαγωγής ακροάσεως ή από τα δικαστήρια όχι μόνον τη διαγραφή αλλά την μεταβίβαση ονόματος χώρου, β) Επιταχύνεται κα απλοποιείται η διαδικασία αλλαγής καταχωρητή, γ) Τροποποιούνται μερικώς οι λόγοι απόρριψης και διαγραφής ονομάτων χώρου, δ) Θεσπίζεται αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των καταχωρητών προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών καταχώρησης ονομάτων χώρου προς τον καταναλωτή. Επίσης, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ προέβη στην έγκριση των τροποποιημένων οικονομικών προγραμμάτων “ConnX talk 24×7 με 60 F2M ή/και  απεριόριστες διεθνείς κλήσεις” καθώς  και “OTE-talk  24×7με  60 F2M ή/και  απεριόριστες διεθνείς κλήσεις” του ΟΤΕ.