Η KlarityRisk, διεθνής πάροχος λύσεων λογισμικού: Διαχείρισης Κινδύνων, Βελτιστοποίησης Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, Ακεραιότητας και Διαφάνειας συναλλαγών, διακρίθηκε ως «Best IT Newcomer» στα HFM US Technology Awards 2016.

Πρόκειται για μια εξέχουσα διάκριση αναγνώρισης της KlarityRisk, απέναντι σε δεκάδες συμμετοχές μεγάλων ονομάτων της αγοράς, η οποία, μάλιστα, μόλις προσφάτως επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στην αγορά των Η.Π.Α., με άνοιγμα γραφείου στη Νέα Υόρκη. Τα βραβεία HFM US Technology αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν παρόχους τεχνολογίας για τα Hedge Funds οι οποίοι έχουν διακριθεί, το τελευταίο 12μηνο, αφενός για το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πελάτες και αφετέρου για τη παραγωγή καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων τεχνολογίας.

Η KlarityRisk παρέχει λύσεις λογισμικού, σε Asset και Hedge Fund Managers, στον τομέα  της Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών,  με βασικούς πυλώνες τη μέτρηση, παρακολούθηση, ειδοποίηση και αναφορά των κινδύνων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Όπως δήλωσε ο  Ευθύμιος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος της KlarityRisk: «Έχουμε την πεποίθηση ότι το βραβείο, της HFM USA θα αποτελέσει την επικύρωση της δέσμευσής μας, στο χώρο της Διαχείρισης Επενδύσεων, παροχής κορυφαίας ποιότητας, καινοτόμων, ανταγωνιστικών και αξιόπιστων λύσεων λογισμικού στον τομέα της Διαχείρισης Κινδύνου».