Στη λίστα των “Cool Vendors” συμπεριέλαβε την Persado, μια ελληνική startup που λειτουργεί μια καινοτόμο πλατφόρμα παραγωγής γνωσιακού περιεχομένου, η Gartner σε μελέτη της που τιτλοφορείται ως: “Cool Vendors in Data-Driven Marketing, 2016”.

Η τεχνολογία γνωσιακού computing υποστηρίζει πως φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι συνδυάζοντας αλγόριθμους machine learning με την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας προκειμένου να δημιουργηθεί ο ακριβής συνδυασμός λέξεων, φράσεων και εικόνων που με τη σειρά τους είναι ικανά να παρακινήσουν το κοινό σε ευρεία κλίμακα, και δη σε πραγματικό χρόνο. Από την πλευρά της, η Persado δημιουργεί γνωσιακό περιεχόμενο για προβαλλόμενες διαφημίσεις, Facebook, email, website landing pages, SMS κ.ο.κ. Υπενθυμίζεται πως η Persado πρόσφατα ολοκλήρωσε έναν καινούριο γύρο χρηματοδότησης συνολικού ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.