Η Symantec τοποθετήθηκε από την Gartner στο τεταρτημόριο των ηγετών του Magic Quadrant 2008 για την Παρακολούθηση και το Φιλτράρισμα Περιεχομένου και την Αποτροπή Διαρροής Δεδομένων.

H λύση Vontu Data Loss Prevention 8, η οποία αξιολογήθηκε από τη Gartner, είναι μια ενοποιημένη λύση αποτροπής διαρροής δεδομένων (DLP) που συνδυάζει τεχνολογία βασισμένη σε endpoints (συσκευές πρόσβασης σε εταιρικό δίκτυο) και δίκτυα για να αποτρέψει την απώλεια εμπιστευτικών δεδομένων οπουδήποτε αυτά είναι αποθηκευμένα ή χρησιμοποιούνται.