Η Forthnet, αναφορικά με πρόσφατα ανυπόγραφα δημοσιεύματα σε μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν στην εταιρεία Forthnet και τις εταιρείες του ομίλου, η εταιρεία απέστειλε ενημέρωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πως εμπεριέχουν εσφαλμένες πληροφορίες, δυσφημιστικές αξιολογικές κρίσεις και αβάσιμα συμπεράσματα, συνδεόμενα μεταξύ τους με τρόπο εντελώς αυθαίρετο όσο και αντίθετο προς τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Οι δημοσιευμένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου αποτελούν την πλέον φερέγγυα πηγή πληροφόρησης σχετικά με τα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα και τις προοπτικές της εταιρείας και του ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία προτίθεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.