Η εξάπλωση του ρόλου του Διευθυντή Πληροφορικής είναι δεδομένη και ενισχύει την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση γνώσεων, συνεχή κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση.

Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της υπευθυνότητας για τις νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και τα υπολογιστικά συστήματα και αποκτά έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής ενός οργανισμού. Βλέποντας την απόσταση των τμημάτων Πληροφορικής και business συνεχώς να μικραίνει, οι CIOs -εκτός από την εξοικείωση με τον τεχνολογικό εξοπλισμό- βλέπουν πλέον τη θέση τους και από την οπτική του επιχειρείν.

Αλλωστε, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στοχεύουν, μέσα από την τεχνολογία, να αλλάξουν τις διαδικασίες, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, να κινούνται πιο γρήγορα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον και πως η ταχύτητα των αλλαγών συχνά επιφέρει -μικρή η μεγάλη- αναστάτωση, είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία να μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται στις λειτουργικές δραστηριότητές της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις πιέσεις της αγοράς.

Ακόμη, η δυνατότητα των ανθρώπων μιας εταιρείας να έχουν γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά την απόδοσή της διευκολύνει τη στρατηγική ευελιξία και τη σωστή λήψη αποφάσεων. Στα παραπάνω συντελεί σε μεγάλο ποσοστό το τμήμα Πληροφορικής.

Από την τεχνογνωσία, στη χάραξη στρατηγικής
Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι διττός στην επιχείρηση σήμερα. Μετά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και ειδικοτήτων κάτω από την ομπρέλα της Πληροφορικής (τηλεφωνία, κ.α.), απαιτούνται νέες δεξιότητες ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σημερινό, πολυεπίπεδο ρόλο του -ρόλο που απαιτεί τη χάραξη της στρατηγικής, την παραγωγή έργου, την αντίληψη των πραγμάτων με δράση εντός και εκτός εταιρείας αλλά και την εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου του.

Σήμερα, κρίνεται πλέον επιβεβλημένη η ανάγκη συγχρονισμένης εκτέλεσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιχειρησιακής στρατηγικής και Πληροφορικής, καθώς η τελευταία έχει ενσωματωθεί σε βάθος στις επιχειρήσεις. Αλλωστε, ένας από τους ρόλους των Διευθυντών Πληροφορικής -και κατά συνέπεια των τμημάτων μηχανογράφησης- είναι, διά μέσου των τεχνολογιών, να δημιουργούν πλεονεκτήματα για το επιχειρησιακό περιβάλλον καθώς και την πλατφόρμα που θα λειτουργήσει σαν μοχλός στην αυτοματοποίηση των νέων επιχειρησιακών διαδικασιών.

Το τμήμα της Πληροφορικής συνεισφέρει με πολλούς τρόπους στη λειτουργία μιας εταιρείας. Παραδίδει υπηρεσίες που χωρίς αυτές δεν θα μπορούσε καμία εταιρεία να λειτουργήσει, προσθέτει επιχειρηματική αξία σε διάφορους τομείς, συνεισφέρει στην εταιρική στρατηγική. Το τμήμα Πληροφορικής, για να τα επιτύχει, συνεργάζεται με όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. Ισως να είναι το μόνο τμήμα που εξυπηρετεί, εκτός των εσωτερικών αναγκών του, και όλα τα τμήματα μιας εταιρείας- μικρά η μεγάλα- γνωρίζοντας ότι πρέπει να χρησιμοποιεί «εξειδικευμένη» γλώσσα επικοινωνίας.

Εκπαίδευση και καινοτομία
Σαν τμήμα μηχανογράφησης εκπαιδευτικού οργανισμού, εκτός από το business κομμάτι των λειτουργιών μας -δηλαδή τη συνεργασία μας με τα «κλασικά» τμήματα μιας επιχείρησης, έχουμε καθημερινή συνεργασία και με τα εκπαιδευτικά μας τμήματα και τους ανθρώπους τους που, κατά κύριο λόγω, είναι οι καθηγητές Πληροφορικής και τα εργαστήρια Πληροφορικής μας. Η εισαγωγή των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής, της επικοινωνίας, των οπτικοακουστικών μέσων, του e-learning και του διαδραστικού πίνακα στην εκπαίδευση, μας εναλλάσσουν ταυτόχρονα σε ρόλους μαθητή και εκπαιδευτή.

Επιπλέον, το IT Department, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού – μια πρωτοποριακή υπηρεσία του οργανισμού μας που στόχο έχει τη μαθησιακή και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών μας – επενδύει στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου λογισμικού που, με την καταχώρηση των κατάλληλων επιστημονικών στοιχείων, να μπορεί να εστιάζει στην μοναδικότητα του παιδιού. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στην φάση του debugging, με σκοπό την σχολική χρονιά που έρχεται να είμαστε ο πρώτος σχολικός οργανισμός που λειτουργεί τέτοιου είδους επιστημονικό λογισμικό.

Αν και λόγω οικονομικών συγκυριών καλλιεργείται ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επαναξιολογούν τα επενδυτικά τους πλάνα, εμείς λόγω και της ιδιαιτερότητας της εργασίας μας, σε ορισμένες τεχνολογίες που έχουν σχέση με την επιμόρφωση των μαθητών μας δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να μην προχωρήσουμε μπροστά, να μην προετοιμάζουμε το ψηφιακό σχολείο του μέλλοντος.