Με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας- FYROM και Σερβίας μέσω της ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως περιβάλλον, πολιτισμός, εργασία κ.α., εξελίσσεται μια σημαντική προσπάθεια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου WEB-DEP - Western Balkans Democratic Participation (www.web-dep.eu).

Το έργο αυτό ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Μάρτιο του 2009 και στο οποίο συμμετείχαν τα Εθνικά Πρακτορεία ειδήσεων Αλβανίας(ΑΤΑ), ΠΓΔΜ(ΜΙΑ) και Σερβίας(TANJUG) καθώς και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ).

Βασικός μοχλός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής που αναπτύχθηκε από την εταιρία ATC (www.atc.gr) και η οποία επιτρέπει στους πολίτες των χωρών αυτών την πρόσβαση και τον σχολιασμό ειδήσεων στους τομείς του ενδιαφέροντος τους, τόσο στην μητρική τους γλώσσα (καθώς η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη τοπικά από τα εθνικά πρακτορεία ειδήσεων) όσο και στα αγγλικά (μέσω κοινού forum επικοινωνίας).