Η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών για την προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου βιβλιοθηκών και μουσείων του Κοργιαλένειου Ιδρύματος και την ένταξή τους σε εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές».

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών/εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την ενημέρωση και την παιδεία Ελλήνων και ξένων και γενικότερα των πολιτών που χειρίζονται την ελληνική γλώσσα όσον αφορά στον επτανησιακό πολιτισμό και την πολιτιστική ζωή της Επτανήσου, καθώς επίσης την αξιοποίησή της γνώσης αυτής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ειδικότερα αναπτύσσονται εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ευρύτερα πολιτισμικού χαρακτήρα οι οποίες αποβλέπουν στην: α) ανάδειξη του Κοργιαλενείου Ιδρύματος Κεφαλληνίας σε κεντρικό πυλώνα της πολιτιστικής ζωής της Επτανήσου και β) ενδυνάμωση και εξωτερίκευση του ελληνικού και ιδιαίτερα του επτανησιακού πολιτισμού μέσω των νέων τεχνολογιών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 408.859, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.