Διαγωνισμό αξίας 350.000 ευρώ για τη διενέργεια μελέτης της ευρωπαϊκής fintech αγοράς προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκοπός της μελέτης είναι «η καλύτερη κατανόηση της αγοράς fintech και του αντίκτυπού της στον τραπεζικό κλάδο και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες». Ο νικητής του διαγωνισμού θα πρέπει να προσδιορίσει τους κύριους fintech παράγοντες στην Ευρώπη και τη θέση τους στο διεθνές στερέωμα, τις καινοτομίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν, καθώς και την επίδρασή τους στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ιδανικά, η αναφορά θα προτείνει διαφορετικά σενάρια για το μέλλον του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού κλάδου και τις πιθανές επιπλοκές αναφορικά με τη Digital Single Market, την Ένωση Κεφαλαιαγορών και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς.