Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια νέου real-time position-keeping/treasury management system, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημά της.

Στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΚΤ χαρακτηρίζει το σύστημα ως «κρισιμότατη προμήθεια» και κοινοποιεί την πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα shortlist πέντε προμηθευτών για την αγορά συστήματος που θα υποστηρίζει τις λειτουργίες σε front, middle και back office, αλλά και τις λογιστικές συναλλαγές.
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε κάθε προμηθευτή που λειτουργεί στην Ευρωζώνη, ως εκ τούτου, οι υποψηφιότητες αναμένεται να ξεπεράσουν τις 1.500. Το συμβόλαιο θα έχει οκταετή διάρκεια, με ανανέωση της συμφωνίας στα τέσσερα χρόνια. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να διαθέσουν τουλάχιστον 100 άτομα προσωπικό και να έχουν συστάσεις από τρία τρέχοντα έργα. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει licensing, παροχή τεχνογνωσίας, integration, data migration από τα υφιστάμενα συστήματα και συντήρηση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η λειτουργία του νέου συστήματος έχει προγραμματιστεί για το 2019.