Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ), έχει προκηρύξει διαγωνισμό, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών (help desk) στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 600.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες. Η διαδικασία είναι «επισπευσμένη κλειστή», λόγω του επείγοντος για την έγκαιρη εφαρμογή του έργου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 27 Ιουνίου.