Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο "Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης Hardware-System Software & Εφαρμογών".

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης Hardware-Software System κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και προσωπικών υπολογιστών των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και των εφαρμογών που εξυπηρετούν αυτές. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 12 μήνες ενώ η εκτιμώμενη αξία ορίζεται στα 1.680.672 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Προθεσμία για την παραλαβή προσφορών: 13/2/2009, ώρα: 11:00. Τηλ: 2102125337.