Με τη ζωντανή μετάδοση σημαντικών επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω του Διαδικτύου, εδραιώνεται η συνεργασία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με τη Στοά του Βιβλίου (ΣΤB) και την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ΑΣΚΣΑ).

Οι μεταδόσεις πραγματοποιούνται μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ σε εκδηλώσεις υψηλής πολιτιστικής και επιστημονικής αξίας που διοργανώνουν σημαντικοί εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και πολιτιστικοί φορείς. Για τη μετάδοση των εκδηλώσεων αξιοποιείται το οπτικό δίκτυο και οι προηγμένες υπολογιστικές υποδομές του ΕΔΕΤ.