Την προμήθεια και εγκατάσταση 180 διαδραστικών πινάκων στα σχολεία του δήμου Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Πέλλας, Βόλου και Χανίων ανέλαβε η MLS Πληροφορική.

Συγκεκριμένα η εταιρία έχει προχωρήσει  στην υπογραφή συμβάσεων με τους ανωτέρω δήμους για την προμήθεια διαδραστικών πινάκων συνολικού ύψους 170.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Η εγκατάσταση των πινάκων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η MLS συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά τη μετάβαση της ελληνικής εκπαίδευσης στη νέα εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορικής.

Ο MLSiQBoard έρχεται να αντικαταστήσει το συνηθισμένο πράσινο πίνακα κιμωλίας ή το λευκό πίνακα του μαρκαδόρου και να δώσει στον εκπαιδευτικό νέα, καινοτόμα εργαλεία δουλειάς που προάγουν τη διερευνητική προσέγγιση στη μάθηση. Ο διαδραστικός πίνακας συνοδεύεται από τα καινοτόμα εκπαιδευτικά λογισμικά της MLS τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μίας διαδραστικής και ενδιαφέρουσας παράδοσης.