Τη μετάβαση της ελληνικής εκπαίδευσης στη νέα εποχή του ψηφιακού σχολείου μέσω της εισαγωγής των διαδραστικών πινάκων στα ελληνικά σχολεία υποστηρίζει ενεργά η MLS.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 2007-2013 του υπουργείου Παιδείας έχουν πραγματοποιηθεί σταδιακά, από το Νοέμβριο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2011, περίπου 1.000 μικροί διαγωνισμοί σε ισάριθμα σχολεία σε όλη την επικράτεια για την προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 3.300 διαδραστικών πινάκων. Με αιχμή του δόρατος το νέο διαδραστικό πίνακα MLSBoard η MLS ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 1.100 διαδραστικών συστημάτων συνολικού ποσού 1,6 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).