Σε τρεις κατηγορίες χωρίζονται οι υπηρεσίες Global Services της Symantec, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες από τη Syntax στην ελληνική αγορά.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προσφέρουν λύσεις για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να διαχειριστούν τους κινδύνους και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του τμήματος ΙΤ. Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης θέτουν τα θέματα ασφάλειας λειτουργιών κάτω από τη διαχείριση έμπειρων ειδικών ώστε να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας για κρίσιμες πληροφορίες, πραγματοποιώντας, σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο και ανάλυση των απειλών. Τέλος, οι Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Υποστήριξης προσφέρουν ένα χαρτοφυλάκιο επιλογών, σχεδιασμένο για την μεγιστοποίηση του uptime, τη γρήγορη και αποτελεσματικότερη επίλυση ζητημάτων και τη μείωση των εσωτερικών δαπανών ΙΤ.