Η Performance Technologies διακόπτει την συνεργασία της με τον Δημήτρη Κλωνάρη, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα εμπορικού διευθυντή στην εταιρεία.

Κατά τη συνεδρία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31/12/2008 αποφασίσθηκε η ανάκληση του Δημήτρη Κλωνάρη ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε η από 10/12/2008 απόφαση του Δ.Σ. για την λύση, από 11/12/2008, της σχέσης  συνεργασίας της εταιρίας μαζί του, ένεκα σπουδαίου λόγου. Από 11 Δεκεμβρίου 2008 και μέχρι νεοτέρας ανακοινώσεως , οι αρμοδιότητες του  Εμπορικού Διευθυντή, καλύπτονται  από τον  Πρόεδρο και Διευθύνοντα  Σύμβουλο, Δρ. Δημήτριο Παπαντωνίου και από τον Αντιπρόεδρο και Διευθυντή Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Ανδρέα Τσαγκάρη.