Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη μείωση των δαπανών των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συστάθηκε με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την ομάδα αποτελούν στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων της χώρας.

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανούσος Βολουδάκης, τόνισε την ανάγκη να μειωθεί το κόστος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το δημόσιο, χωρίς απώλεια του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μακροπρόθεσμα, η ανάγκη αυτή υπηρετείται με την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης όλων των φορέων του δημοσίου μεταξύ τους (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ), όμως απαιτούνται και άμεσου αποτελέσματος ενέργειες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της προαναφερθείσας Ομάδας Εργασίας, και οι οποίες θα αφορούν το διάστημα ως την υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας θα διαμορφώσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο άθροισης της ζήτησης υπηρεσιών από πλευράς του δημοσίου, επικαιροποίηση των στοιχείων των φορέων του, καθώς και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών που παρέχονται σήμερα σε αυτούς. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων και τελών.