Στην ουσιαστική απεμπλοκή του φαίνεται να οδεύει το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Τσουκαλάς, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο 18ο συνέδριο Greek ICT και επιβεβαίωσε το NetFAX από κυβερνητική πηγή.

Για τα βασικά υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχουν γίνει τρεις διαγωνισμοί που έχουν «κολλήσει» στη φάση της κατακύρωσης (καθώς δεν είχαν βρεθεί τα απαιτούμενα ποσά για να γίνει η κατακύρωσή τους, η οποία θα σήμαινε τη σύναψη συμβάσεων με τους αναδόχους). Ειδικότερα η εκκρεμότητα αφορούσε το μεγάλο έργο των υποδομών (συνολικού budget 133 εκατ. ευρώ περίπου) και όχι τα δύο μικρά Υποέργα, ήτοι το πρώτο που αφορά τον κεντρικό κόμβο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (8 εκατ. ευρώ περίπου) και το δεύτερο ISP-SLA (20 εκατ. ευρώ περίπου).

Το κλείσιμο της εκκρεμότητας σημαίνει, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κ. Τσουκαλά, ότι έχει διασφαλιστεί το σύνολο της χρηματοδότησης για να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση και των τριών υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το σύνολο των 160 εκατ. ευρώ που έχει δεσμευτεί για να ξεκινήσει το έργο αφορά τη συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα και το νέο ΕΣΠΑ, ενώ το υπόλοιπο -έως τα 622 εκατ. ευρώ που απαιτεί η ολοκλήρωση του έργου- θα προέλθει από εθνικούς πόρους. Εκτιμάται ότι το οικονομικό όφελος που θα αποκομίσει το Δημόσιο από την υλοποίηση του έργου θα ανέλθει στα 150 εκατ. ευρώ το χρόνο.