Κάθε φορά που κοιτάζω τα εργαλεία, τις διαδικασίες και τις μετρικές που οργανισμοί εφαρμόζουν για τη διαχείριση των αλλαγών τους, διακρίνω μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να επωμίζεται η διαχείριση αλλαγής και σε αυτό που φαίνεται να δίνει αξία. Όταν σκέφτομαι τη διαχείριση αλλαγής, διακρίνω δύο στόχους.

Πρώτον, τη διευκόλυνση των αλλαγών που επιθυμεί να επιφέρει η Πληροφορική για τις επιχειρηματικές ανάγκες. Δεύτερον, την προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τις αρνητικές επιπτώσεις των αλλαγών που επιφέρει η Πληροφορική. Οι δύο αυτοί σκοποί είναι εξίσου σημαντικοί και αν η διαχείριση αλλαγών δεν εκτελέσει εύστοχα τη δουλειά της, τότε δεν θα μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική. Αρκετές Διευθύνσεις Πληροφορικής δίνουν έμφαση, σχεδόν αποκλειστικά, στη διαχείριση κινδύνων (προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τις δυσμενείς επιπτώσεις αλλαγών), προκαλώντας συχνά τον χαμηλό ρυθμό αλλαγών που οδηγεί σε δυσαρέσκεια πελατών.

Ρίξτε μια ματιά στις μετρικές διαχείρισης αλλαγών σας και επισημάνετε το (α) ή το (β) ή και τα δύο. Υποψιάζομαι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μετρήσεών σας αφορούν τη μείωση του κινδύνου (β) και όχι τον ρυθμό αλλαγών (α). Μια άλλη παρόμοια άσκηση που μπορείτε να εφαρμόσετε αφορά τις δραστηριότητες στη ροή διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών που έχετε καταγράψει, ορίζοντας για κάθε δραστηριότητα έναν από τους σκοπούς. Πιθανώς να εντοπίσετε το ίδιο θέμα. Πολλοί οργανισμοί εφαρμόζουν μια διαχείριση αλλαγών που είναι τόσο γραφειοκρατική, ώστε να καθίσταται μη δημοφιλής στον οργανισμό.

Εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να αλλάξετε την ισορροπία της διαχείρισης αλλαγών σας, τότε μπορείτε να εξετάσετε τα εξής: Μιλήστε με τους πελάτες σας. Μιλήστε με τους ανθρώπους που ζητούν αλλαγές. Εξετάστε μετατροπές στη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών. Επανεξετάστε τις μετρικές διαχείρισης αλλαγών σας. Εάν οι πελάτες σας σκέφτονται τη διαχείριση αλλαγών ως μια εξαιρετική διαδικασία που τους βοηθάει να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους τους, τότε έχετε κάνει μια καλή δουλειά. Όμως, εάν το θεωρούν ως μια γραφειοκρατία που καθιστά αδύνατη την ευελιξία, τότε έχετε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσετε.