Ένας CIO βρίσκεται αναπόφευκτα στην …εμπόλεμη ζώνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι του αρέσουν τα μπλεξίματα, αλλά ότι οι αντιπαλότητες είναι αναπόφευκτες σε μια περίοδο όπου οι αλλαγές και οι μετασχηματισμός κατέχουν ψηλή θέση στην ατζέντα του. Πώς, λοιπόν, μπορεί ένας CIO να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση;

Σήμερα η πίεση που ασκείται σε ένα CIO είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καθώς οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Αντίστοιχη πίεση ασκείται, ωστόσο, και στα άλλα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας του, κάτι που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη ξέσπασμα διενέξεων, ειδικά όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη ευθυγράμμιση και κατανόηση ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα. Η συνήθης αιτία γι’ αυτό εντοπίζεται στην ύπαρξη ασάφειας σχετικά με τους επιχειρηματικούς στόχους, και ειδικά, δε, όταν αυτή η ασάφεια ερμηνεύεται διαφορετικά από τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας.

Ένας περισσότερο ενεργός ρόλος
Ένας CIO ασχολείται όλο και πιο συχνά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα Business Analytics, περιοχές στις οποίες εστιάζει όλο και περισσότερο σήμερα μια επιχείρηση. Αυτό δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις για έναν CIO, καθώς καλείται να αναλάβει να καθοδηγήσει την εταιρεία του στην ανάπτυξη, ασκώντας ένα περισσότερο στρατηγικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο CIO χρειάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με την υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών, καλείται να αναλάβει τα ηνία του ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησής του.

Το να διεκπεραιώσει, ωστόσο, με επιτυχία ένα τέτοιο δύσκολο ρόλο δεν είναι καθόλου εύκολο. Και αυτό διότι οι διενέξεις με τα άλλα διοικητικά στελέχη της εταιρείας είναι, λίγο-πολύ, αναπόφευκτες. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό για έναν CIO, αλλά και για την ομάδα του, να μάθει το πώς θα μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες αντιπαλότητες, οι οποίες, αν και αναπόφευκτες, δεν οδηγούν πάντα σε συγκρούσεις.

Αντιπαλότητες χωρίς συγκρούσεις
Οι αντιπαλότητες δημιουργούνται εν μέρει από την προτεραιοποίηση των projects και τη συνεπαγόμενη διαχείριση των πόρων. Στις περισσότερες εταιρείες δίνεται προτεραιότητα σε έργα που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση και το ρυθμιστικό πλαίσιο – πρώτα γίνονται τα projects που σχετίζονται με αυτά, μετά ακολουθούν τα στρατηγικά projects και στη συνέχεια τα σημαντικά IT projects. Έτσι, είναι λογικό να αισθάνεται ένας CIO ότι δεν του δίνουν την πρέπουσα σημασία και τους πόρους που χρειάζεται. Κάτι που από μόνο αρκεί για να δημιουργήσει αντιπαλότητες.

Πώς μπορεί, λοιπόν, ένας CIO να αντιδράσει; Αποκτώντας τη δεξιότητα να διαχειριστεί τέτοιες διενέξεις, είναι η απάντηση. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει το βιβλίο FYI (For Your Improvement), του Korn Ferry, το οποίο είναι πρακτικό και περιεκτικό και παραθέτει συμπεριφορές που αντανακλούν τον unskilled και τον skilled ηγέτη στη διαχείριση διενέξεων, όπως μπορείτε να δείτε κάνοντας το τεστ που σας παραθέτουμε παρακάτω. Tα καλά νέα, πάντως, είναι ότι μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί για να γίνει καλύτερος στη διαχείριση των διενέξεων. Αν δεν το κάνει, τότε θα δυσκολευτεί πολύ να αποφύγει τη μετατροπή των αντιπαλοτήτων σε αναπόφευκτες συγκρούσεις. Είναι πολύ σημαντικό για έναν CIO, όπως και για την ομάδα του, να αναγνωρίζει μια ενδεχόμενη αδυναμία στη διαχείριση των διενέξεων και να παίρνει τα μέτρα που απαιτούνται για να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι, πριν αυτή μετατραπεί σε ζήτημα για όλη την εταιρεία.

Τεστ διαχείρισης συγκρούσεων

Για να δείτε πόσο καλά διαχειρίζεστε τις αντιπαλότητες στην εταιρείας σας, κάντε το ακόλουθο τεστ, σημειώνοντας εκείνα τα σημεία, τα οποία ισχύουν για εσάς.

Unskilled

  • Εκνευρισμός, παίρνω το θέμα προσωπικά
  • Παραδίδομαι εύκολα, λέω ναι πολύ γρήγορα
  • Ρίχνω λάδι στη φωτιά
  • Πολύ ανταγωνιστικός, νιώθω ότι πρέπει να κερδίζω συνέχεια
  • Πάω με τα νερά των άλλων για να τα έχω καλά μαζί τους

Skilled

  • «Διαβάζω» την κατάσταση
  • Αναζητάω κοινό έδαφος επικοινωνίας
  • Κάνω σκληρές διαπραγματεύσεις για να καταλήξω σε συμφωνία
  • Ακολουθώ μια στρατηγική κλιμάκωσης πριν τη σύγκρουση

Όσο περισσότερα unskilled σημεία θεωρείτε ότι σας αντιπροσωπεύουν τόσο περισσότερο χρειάζεται να βελτιώσετε τη στρατηγική διαχείρισης διενέξεων που ακολουθείτε στην εταιρεία σας.