Στη σημερινή ρευστή εποχή της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, των σύνθετων προϊόντων και των Big Data, η διαχείριση του κόστους και των κινδύνων λειτουργίας από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δεν είναι απαραίτητα ένα άπιαστο όνειρο. Αρκεί να δράσουμε άμεσα.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας διεθνώς έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης σημαντικές αλλαγές ως προς το επιχειρείν. Παράλληλα με την ανάγκη αύξησης των εσόδων από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, υπάρχει διαρκής πίεση για έλεγχο του κόστους και του κινδύνου λειτουργίας. Η πραγματικότητα αποδεικνύει καθημερινά πως η διαχείριση τους είναι σε πολλές περιπτώσεις κάτι που μένει στα χαρτιά.

Η πρόκληση μεγέθους, πολυπλοκότητας και αμεσότητας
Αναζητώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σύγχρονου περιβάλλοντος διαπιστώνουμε την ανάγκη ερμηνείας και διαχείρισης ανομοιογενών και πολύπλοκων Big Data. Μια Τράπεζα που συναλλάσσεται σε πολλαπλές αγορές με σύνθετα προϊόντα αντιμετωπίζει δεδομένα και αποφάσεις με δυσδιάκριτους συσχετισμούς. Κι αυτό σε ένα χώρο που πάντα χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα απαιτήσεων πελατών και κανονισμών, αλλά και την ανάγκη άμεσων, και γρήγορων αντιδράσεων.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πώς στο συγκεκριμένο πλαίσιο ο έλεγχος του κόστους και του κινδύνου λειτουργίας μπορεί να παραμείνει ευσεβής πόθος. Πόσες φορές έχουμε πέσει θύματα του balloon effect διευθετώντας θέματα σε ένα σημείο για να ανακαλύψουμε πως αντί το κόστος και ο κίνδυνος να αντιμετωπιστούν συνολικά, απλά μεταφέρθηκαν αλλού κι αργότερα με πολλαπλάσιες συνέπειες;

Οι συνήθεις «ύποπτοι»
Η συνταγή για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι γνωστή. Σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, καλά σχεδιασμένες διαδικασίες και ρόλοι και πληροφοριακά συστήματα που να υλοποιούν τις επιταγές των δύο πρώτων. Αναρωτιέται κανείς γιατί αποτυγχάνει σήμερα αυτή η γνωστή στρατηγική, που έχει υπηρετήσει το χώρο για δεκαετίες.

Η απάντηση βρίσκεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σύγχρονου περιβάλλοντος. Ενώ, τόσο το κανονιστικό πλαίσιο όσο και οι ρόλοι και διαδικασίες των οργανισμών ακολουθούν εν γένει τις εξελίξεις, σε πολλές περιπτώσεις η υποδομή υστερεί σημαντικά σε συστημικές λύσεις. Ο όγκος, η πολυπλοκότητα, οι αφανείς συσχετισμοί, το εύρος διαφοροποίησης και η ταχύτητα μεταβολής δεδομένων ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες των περισσοτέρων πληροφοριακών συστημάτων.

Κάλυψη των αναγκών με νέα γενιά συστημικών λύσεων
Αναγκαστικά κάθε οργανισμός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα σύστημα ή σε συνδυασμό συστημάτων, που  αναμένει να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην τήρηση ρόλων, διαδικασιών και κανονισμών. Να υποστηρίζουν ανάλυση δεδομένων και συσχετισμών αλλά και τη δημιουργία what-if σεναρίων για κάθε δραστηριότητα. Να εξασφαλίζουν ασφάλεια και προληπτική αντιμετώπιση κινδύνων σε αντίθεση με την απλή καταγραφή και αντίδραση. Να καταγράφουν, όχι μόνο τα στοιχεία λειτουργίας, αλλά και τις αποφάσεις που λαμβάνονται μαζί με το σκεπτικό τους, ώστε να είναι εφικτή η διαρκής εξέλιξη και βελτίωση της λειτουργίας.

Σε μια άλλη εποχή μικρότερης πολυπλοκότητας, όγκων και ταχύτητας, οι απαιτήσεις καλύπτονταν επαρκώς και, στις περιπτώσεις αδυναμίας της συστημικής υποδομής τα θέματα αντιμετωπίζονταν με επιπλέον διαδικασίες και ρόλους. Αυτό σπάνια πια είναι εφικτό. Τα συστήματα οφείλουν να είναι απολύτως ευέλικτα, σύγχρονα, ταχύτατα εξελίξιμα και να υποστηρίζουν Straight-Through-Processing. Ζητείται είτε να καλύπτουν το πλήρες εύρος λειτουργίας του οργανισμού σε κάθε δραστηριότητα από το front έως το back office, είτε να συνεργάζονται άψογα με άλλα συστήματα που καλύπτουν κάθε γειτονικό λειτουργικό χώρο, εντός και εκτός του οργανισμού.

Και τέλος, κάτι που σήμερα γίνεται εμφανέστερο από ποτέ: πρέπει να υποστηρίζονται από ποιοτικές υπηρεσίες και να εμπεριέχουν ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό business know-how, τόσο για το ιδιαίτερο εγχώριο πλαίσιο λειτουργίας όσο και για το διεθνές επιχειρείν. Διαχείριση κόστους και κινδύνου σήμερα, είναι ένα άπιαστο όνειρο; Σίγουρα όχι, αρκεί να ξανασκεφτούμε, να σχεδιάσουμε και να δράσουμε άμεσα, εναρμονίζοντας πλαίσιο, διαδικασίες και συστήματα με τις επιταγές της νέας εποχής.