Σε διευκρινίσεις με επιστολές τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησαν τόσο η Intralot όσο και ο ΟΠΑΠ σχετικά με το ενδεχόμενο εξαγοράς της πρώτης από τον δεύτερο.

Και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι τα δημοσιεύματα περί εξαγοράς της Intralot από τον ΟΠΑΠ μέσω δημόσιας προσφοράς ή μέσω ανταλλαγής μετοχών του ΟΠΑΠ  δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επιπλέον, η πλευρά του ΟΠΑΠ υποστηρίζει ότι “είναι δεδομένη η πρόθεση της διοίκησης του να προχωρήσει σε κινήσεις, οι οποίες θα διευρύνουν τη γεωγραφική βάση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και θα της επιτρέψουν να αναλάβει δυναμικότερο ρόλο στη διεθνή αγορά παιγνίων, παύοντας να εξαρτά το σύνολο των δραστηριοτήτων της από την υφιστάμενη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη δηλώσει την πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της τουρκικής εθνικής λοταρίας (Milli Piyango), σε συνεργασία με εξαιρετικά αξιόπιστο τουρκικό κοινοπρακτικό σχήμα, εφόσον οι όροι της υπό έκδοση προκήρυξης κριθούν ικανοποιητικοί.

Περαιτέρω, η ΟΠΑΠ εξετάζει ένα ευρύ φάσμα ιδεών και προτάσεων και συνομιλεί διερευνητικά με σημαντικούς επιχειρηματικούς φορείς της διεθνούς αγοράς λοταρίας, στοιχημάτων και άλλων παιγνίων. Είναι αυτονόητο ότι στον κύκλο των συνομιλητών της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι βασικοί προμηθευτές τεχνολογικών συστημάτων. Κατά τα λοιπά, τα αναφερόμενα στον ελληνικό και διεθνή τύπο περί προθέσεως εξαγοράς τμημάτων ή ολοκλήρων των εταιρειών Codere και Intralot, δεν στηρίζονται σε πραγματικές πληροφορίες”.