Οι Αναστασία Γρίβα, Κλεοπάτρα Μπαρδάκη και Κατερίνα Πραματάρη, μέλη του ερευνητικού εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), βραβεύτηκαν με το «Best Paper Award» για το άρθρο τους «Customer Visit Segmentation Using Market Basket Data», στο Διεθνές Συμπόσιο των Επιστημονικών Ενώσεων IFIP και AIS «Special Interest Group on Decision Support and Analytics (SIGDSA) / IFIP WG8.3 Symposium» με θέμα «Καινοτομίες στην Ανάλυση των Δεδομένων», που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 11 Δεκεμβρίου 2016. Η βραβευμένη έρευνά τους αφορά την καινοτομία στην ανάλυση των δεδομένων στον τομέα της λιανικής πώλησης.

Ειδικότερα, πραγματεύεται την εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης γνώσης για τον εντοπισμό αγοραστικών συνηθειών και μοτίβων, ώστε να υποστηρίξει την αποδοτικότερη κατάτμηση (segmentation) των πελατών στο λιανικό εμπόριο.