Ο Όμιλος Intracom IT Services υπέγραψε συμφωνία διεθνούς συνεργασίας (Industry Relationship Teaming Agreement) με την IBM Corporation, για να αναπτύξουν και προσφέρουν από κοινού πλήρεις λύσεις στον χώρο των τελωνείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες επιλεγμένες χώρες ανά τον κόσμο.

Η συνεργασία προβλέπει την ανάπτυξη και προώθηση στη διεθνή αγορά ολοκληρωμένων  λύσεων, οι οποίες θα καλύπτουν με τον πλέον σύγχρονο και ανταγωνιστικό τρόπο τις ανάγκες των τελωνειακών αρχών σε θεσμικό, τεχνολογικό και λειτουργικό επίπεδο. Ο Όμιλος Intracom IT Services δραστηριοποιείται ιδιαίτερα έντονα στο χώρο των τελωνείων με τις εταιρείες του Intrasoft International, Intracom IT Services Denmark και Intracom IT Services και έχει υλοποιήσει πλήθος σχετικών έργων. Ενδεικτικά κατά την τελευταία δεκαετία ο Όμιλος έχει αναλάβει την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ελληνικών Τελωνείων ICIS και ICISNet (1998 και 2007 αντίστοιχα), με τη βοήθεια των οποίων καλύφθηκε το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών, και συμμετέχει σε αντίστοιχο ολοκληρωμένο έργο για τα τελωνεία της Ολλανδίας σε συνεργασία με την ΙΒΜ. Έχει υλοποιήσει τα νέα πληροφοριακά Συστήματα Διαμετακόμισης (Transit) στην πλειοψηφία των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και το κεντρικό Πανευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου μεταφοράς προϊόντων που υπόκεινται σε άμεσους φόρους (Excise).

Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει στην αγορά την ολοκληρωμένη λύση X-eyes (έλεγχος κινήσεων σε προϊόντα άμεσων φόρων για τα κράτη μέλη της ΕΕ), την οποία έχει αναπτύξει σε συνεργασία με την IBM,  με εγκαταστάσεις σε επτά κράτη έως τώρα. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει υλοποιήσει έργα διαχείρισης κινδύνου (risk management) για τελωνεία σε περισσότερες από δέκα πέντε χώρες ανά τον κόσμο.