Μία ακόμα διάκριση πέτυχε η SAS, αυτή τη φορά στα εργαλεία ενοποίησης δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μελετών Gartner, Inc. την τοποθέτησε, μαζί με τη θυγατρική της Dataflux, στο τεταρτημόριο των Οραματιστών του Μagic Quadrant για τα εργαλεία ενοποίησης δεδομένων, στην πρόσφατη μελέτη της με τίτλο: “Magic Quadrant for Data Integration”. H λύση SAS Data Integration, που αποτελεί βασική συνιστώσα του SAS Business Analytics Framework, διευκολύνει την πρόσβαση σε ζωτικά δεδομένα και εξαλείφει το κόστος ανάπτυξης επιπλέον κώδικα προγραμματισμού για ανεξάρτητα έργα ενοποίησης. Τα προβλήματα που προκύπτουν από ανακόλουθες ή ελλιπείς πληροφορίες ελαχιστοποιούνται, παρέχοντας μία ακριβή εικόνα των κρίσιμων πελατών, των έργων ή άλλων δεδομένων. Το SAS Business Analytics Framework αποτελεί ένα δυναμικό μείγμα ενοποίησης δεδομένων, analytics, υποβολής αναφορών (reporting) και ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο λύσεων για πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους. Οι οργανισμοί μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τα επιχειρησιακά θέματα, επεκτείνοντας τη χρήση της τεχνολογίας της SAS κατά την πάροδο του χρόνου για συνεχή βελτίωση της απόδοσής τους.