Η Finvent ΑΕ, αποκλειστικός εκπρόσωπος της Advent Software Inc. και αποκλειστικός πάροχος λύσεων λογισμικού Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσίας, ανακοίνωσε τις διεθνείς διακρίσεις και βραβεία που έλαβε το 2012 για τις λύσεις της Advent Software.

Έλαβε τις διακρίσεις «Best-in-Class Technology Solution by CEB TowerGroup in All Four Categories of Technology Assessment», «Excellence in Performance Measurement by FSO Knowledge Xchange (FSOkx)» και «Best Portfolio Management System Provider in Waters Rankings 2012». Οι παραπάνω Οργανισμοί επέλεξαν τις λύσεις της Advent Software, μεταξύ όλων των άλλων διεθνών ανταγωνιστών της, και την ανέδειξαν ως τον κορυφαίο προμηθευτή των πλέον σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας, στον τομέα της Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χαρτοφυλακίων.