Οι ρυθμοί ανάπτυξης της διεθνούς ευρυζωνικότητας είναι ραγδαίοι, με τις συνδέσεις σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας να αναμένεται να ξεπεράσουν μέσα στο 2011 τις 700 εκ. παγκοσμίως.

Με μεγαλύτερους ρυθμούς, αυξάνονται και οι ταχύτητες διασύνδεσης των τελικών χρηστών ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν νέες multimedia εφαρμογές (video streaming, gaming). Αυτό συνεπάγεται ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για χωρητικότητες διασύνδεσης με τα κέντρα του διεθνούς Internet που βρίσκονται στην Ευρώπη (Λονδίνο, Aμστερνταμ, Φρανκφούρτη), Η.Π.Α., Ασία.

Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές είναι αυτές τις Ασίας και Μ. Ανατολής. Οι χώρες αυτές διασυνδέονται με τα ασιατικά κέντρα Διεθνούς Internet μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού, και με τα ευρωπαϊκά μέσω του Αραβικού Κόλπου και της Μεσογείου. Η διασύνδεση των χωρών αυτών επιτυγχάνεται με τη δημιουργία υποβρύχιων καλωδιακών υποδομών που απαρτίζονται από πολλαπλά ζεύγη οπτικών ινών.

Τα καλώδια αυτά, είναι κυρίως αποτέλεσμα συμφωνιών είτε μεταξύ δύο παρόχων για τη διασύνδεση δύο χωρών, είτε κοινοπραξίες με πολλά μέλη που εκπροσωπούν παρόχους από διάφορες χώρες που έχουν εμπορικό ενδιαφέρον για τα καλωδιακά συστήματα που διασχίζουν την περιοχή τους. Τα διεθνή αυτά καλώδια είναι για τις τηλεπικοινωνίες ότι οι αγωγοί πετρελαίου και αερίου για τον κλάδο της ενέργειας. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στις υποδομές αυτές, είναι η δυνατότητα αδιάλειπτης παροχής υπηρεσίας.

Με λίγα λόγια πώς να αντιμετωπίζουν βλάβες που προκαλούνται στα καλώδια που είναι ποντισμένα στο βυθό της θάλασσας και προκαλούνται είτε από άγκυρες πλοίων, από αλιευτικά αλλά και από σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα. Αν προκληθεί ζημιά σε υποβρύχιο καλώδιο, η αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει ακόμα και εβδομάδες. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο είναι απλά αδιανόητο στις μέρες μας, γιατί πρακτικά μπορεί να αποκλείσει περιοχές ή και ολόκληρες χώρες από την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση είναι απλή. Οι διεθνείς πάροχοι φροντίζουν να μην βάζουν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι! Ετσι επιλέγουν τη συμμετοχή σε πολλά τέτοια καλωδιακά συστήματα με κοινό χαρακτηριστικό τη διαφορετική γεωγραφική διαδρομή. Για παράδειγμα οι πάροχοι από την Ινδία επιλέγουν να μοιράζουν την κίνησή τους μεταξύ Ειρηνικού και Μεσογείου, ενώ ακόμα και μέσα στη Μεσόγειο επιλέγεται η τηλεπικοινωνιακή κίνηση να διαχέεται σε διάφορα καλώδια για την περεταίρω διασπορά του κινδύνου διακοπής της υπηρεσίας.

Τηλεπικοινωνιακοί Κόμβοι στη Μεσόγειο
Στη Μεσόγειο, οι πιο δημοφιλείς κόμβοι που υποδέχονται τηλεπικοινωνιακή κίνηση είναι αυτή τη στιγμή η Ιταλία και η Γαλλία. Τα μεγαλύτερα διεθνή καλωδιακά συστήματα συνδέονται με τους κόμβους στις χώρες αυτές και από εκεί χρησιμοποιώντας επίγεια δίκτυα, συνδέονται με τα ευρωπαϊκά κέντρα του Internet. Επίσης, όλα τα νέα μεγάλα καλωδιακά συστήματα που ετοιμάζονται να δώσουν υπηρεσία μέσα στο 2011 αντίστοιχα επιλέγουν αυτούς τους προορισμούς.

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το μεγαλύτερο σε μήκος υφιστάμενο καλωδιακό σύστημα, το SMW3, που συνδέει την Αυστραλία και άλλες μεγάλες αγορές του Ειρηνικού, όπως η Ιαπωνία, με την Ευρώπη. Το καλώδιο αυτό συνδέεται με την Ελλάδα στο Διεθνή Καλωδιακό Σταθμό στα Χανιά της Κρήτης, όπου φιλοξενούνται και άλλα μικρότερα καλωδιακά συστήματα.

Ενδιαφέρον στοιχείο όσον αφορά στις καλωδιακές υποδομές της Μεσογείου είναι ότι τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι υπό ανάπτυξη, ακολουθούν την ίδια φυσική διαδρομή, περνώντας έξω από τη Σικελία, όπου συχνά όμως παρατηρούνται βλάβες. Ετσι ενώ τα νέα καλώδια απαντούν στην ανάγκη για περισσότερες χωρητικότητες διασύνδεσης στο διεθνές Internet, δεν απαντούν στην επιτακτική ανάγκη της γεωγραφικής διαφοροποίησης που απαντά στην ανάγκη διασποράς του κινδύνου διακοπής της υπηρεσίας.

Η ευκαιρία για την Ελλάδα
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο Νέος Τηλεπικοινωνιακός Κόμβος στη Μεσόγειο βασισμένη στα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• τη γεωγραφική της θέση και την εγγύτητα στις ραγδαία αναπτυσσόμενες περιοχές της Μέσης/Άπω Ανατολής και Β. Αφρικής
• το μικρότερο δυνατό υποβρύχιο τμήμα
• την υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών του Διεθνούς Καλωδιακού Σταθμού στα Χανιά σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό
• στα υφιστάμενα ποιοτικά και δοκιμασμένα διεθνή δίκτυα οπτικών ινών της OTEGLOBE που συνδέουν την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω επίγειων και πλήρως γεωγραφικά διαφοροποιημένων διαδρομών.

Τη δυναμική της Ελλάδας ως Νέου Κόμβου στη Μεσόγειο επιβεβαιώνει η πρόσφατη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Telecom Libya, (ο αντίστοιχος ΟΤΕ της Λιβύης) για τη δημιουργία νέου καλωδιακού συστήματος που θα συνδέει την Λιβύη (Ντέρνα) με τα Χανιά και από εκεί χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα δίκτυα της OTEGLOBE θα συνδέεται στα ευρωπαϊκά κέντρα του Internet. Το νέο καλώδιο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο πρώτο μισό του 2011 και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Telecom Libya ενώ θα είναι το πρώτο καλώδιο αποκλειστικής Λιβυκής ιδιοκτησίας που θα συνδέει την Βόρειο-αφρικανική χώρα με την Ευρώπη.