Η Huawei γνωστοποίησε την περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγικής της συμμαχίας με την BT, μέσα από την παροχή προϊόντων πρόσβασης για την υποστήριξη του τομέα Openreach της BT, και την έναρξη λειτουργίας του νέου εθνικού δικτύου οπτικής ίνας της εταιρείας.

Η BT έχει προγραμματίσει να επενδύσει επιπλέον £1 δισ. στην ανάπτυξη του ευρυζωνικού δικτύου επόμενης γενιάς που διαθέτει, προκειμένου να φέρει γρήγορο ευρυζωνικό internet sta 2/3 των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τις σωστές επενδυτικές προϋποθέσεις.

Η λύση SingleFAN (fibre access network) της Huawei βασίζεται σε μια ανοικτή και ενοποιημένη πλατφόρμα, που βοηθά το δίκτυο Openreach να μειώσει σημαντικά κόστη λειτουργίας και συντήρησης. Επίσης η λύση Huawei SingleFAN προσφέρει μια ανθεκτική στο χρόνο πλατφόρμα για παρόχους τηλεπικοινωνιών, με την υιοθέτηση του δικτύου Openreach που επιτρέπει τη διάθεση υπηρεσιών multi-play σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.

Η BT και η Huawei ξεκίνησαν την ανάπτυξη του δικτύου FTTx το 2008 με αποτέλεσμα την έναρξη λειτουργίας του δικτύου FTTC υπηρεσιών «πολύ-γρήγορου» ευρυζωνικού internet φέτος.