Η Cisco ανακοίνωσε αλλαγές στην οργανωτική και εκτελεστική της δομή, που έχει σχεδιαστεί ώστε να προετοιμάσει την εταιρεία για τη μελλοντική ανάπτυξη και να της δώσει τη δυνατότητα να ενσωματώσει τις συνεχείς αλλαγές στην αγορά και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της.

Έτσι ο Gary B. Moore αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας και θα είναι υπεύθυνος για τις end-to-end λειτουργίες της εταιρείας, ενώ θα συνεχίσει να ηγείται της στρατηγικής της εταιρείας. Επίσης, ο Rob Lloyd αναλαμβάνει αντίστοιχα καθήκοντα Προέδρου ανάπτυξης και πωλήσεων, καθώς η εταιρεία φέρνει πιο κοντά τις απαιτήσεις των πελατών και την καινοτομία.

Η ευθύνη του Lloyd θα είναι να δώσει ώθηση στις τεχνολογίες της Cisco, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερη ανταπόκριση στις μεταβάσεις της αγοράς, να αυξήσει την συμμετοχή τους πελάτη και την ανάπτυξη. Ουσιαστικά, η διεύρυνση των καθηκόντων των δύο στελεχών είναι και η «υποψηφιότητά» τους για τη θέση του, μέχρι τώρα, CEO John Chambers, όταν αυτός αποχωρήσει.