Η Oracle Ελλάς διεύρυνε σημαντικά -για ακόμα ένα τρίμηνο- το πελατολόγιό της, βοηθώντας επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως οι: Όμιλος Fourlis, Interamerican, Alapis, Cosmoline, Forthnet, Meditarian, Amvis Hellas, Expowork, Ολυμπία Οδός, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Δήμος Αθηναίων, T.C. Ziraat Bankasi A.S. (Κεντρικό Υποκατάστημα Αθήνας), Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Οn Telecoms, κ.ά, να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, μέσω της υλοποίησης λύσεων τεχνολογίας και εφαρμογών της Oracle.

Σύμφωνα με τον Loic Le Guisquet, Executive Vice President της Oracle ΕΜΕΑ, “Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της σχέσης με τον πελάτη είναι οι βασικές προτεραιότητες των πελατών μας. Πιστεύουμε ότι η Oracle είναι σε ισχυρή θέση να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, προσφέ-ροντας τη μεγαλύτερη γκάμα ολοκληρωμένων, συνολικών λύσεων λογισμικού επιχειρη-σιακών εφαρμογών που βασίζονται σε πρότυπα, με εξειδικευμένες δυνατότητες για κάθε κλάδο. Αυτή η μοναδική δυνατότητα αποτελεί τη βάση της συνεχιζόμενης επιτυχίας μας”.