Σε αλλαγές προσώπων σε διοικητικές θέσεις προχώρησε η Microsoft Ελλάς. Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Χρυσαφίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του εμπορικού διευθυντή, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα διευθυντή πωλήσεων μεγάλων πελατών και συνεργατών.

Ακόμα ο Κωνσταντίνος Λουκάς, ο οποίος είχε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, αναλαμβάνει πλέον χρέη εμπορικού διευθυντή,
ενώ στον Γιώργο Τσίχλη ανατίθεται η θέση του οικονομικού διευθυντή.