Η Real Consulting Integration & Operation προέβη σε νέα οργανωτική δομή με επίκεντρο την ανάπτυξη της εταιρείας και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για διείσδυση σε περισσότερες διεθνείς αγορές.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χριστοφίδης αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή της εταιρείας, ενώ τη θέση του στη Διεύθυνση Υπηρεσιών αναλαμβάνει ο Διονύσης Αθανασάκος. Επιπλέον, συστήθηκε Εκτελεστική Διοικητική Ομάδα, αποτελούμενη εκτός από τους Γ. Χριστοφίδη, Β. Κυριακόπουλο κι από τον Α. Παπαργύρη, δ/ντα σύμβουλο.

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε το Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης με τη συμμετοχή των Διονυσία Καρατζά και Δημήτριου Καρύδα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της πελατειακής της βάσης. Τέλος, δημιουργήθηκε το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, με σκοπό την ενίσχυση της προώθησης της εταιρείας σε νέες αγορές. Διευθύντρια του τμήματος αυτού θα είναι η Ιωάννα Δημοπούλου.