Η Finvent έκλεισε το 2007 με κύκλο εργασιών 1,46 εκατ. ευρώ, ο οποίος σύμφωνα με τον Μάκη Ιωάννου Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας αναμένεται να διπλασιαστεί το 2008.

Η εταιρεία με διεθνές πελατολόγιο σε 14 χώρες ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης επενδύσεων και από το 2001 μέχρι σήμερα παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κύκλου εργασιών 45%. Σύμφωνα με τον Μ. Ιωάννου, η Finvent έχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, καθώς στο πελατολόγιο της βρίσκονται οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, ενώ σύντομα αναμένεται να προστεθεί άλλη μια. Το ανθρώπινο δυναμικό της Finvent αποτελείται από 21 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία δραστηριοποιούνται στο γραφείο της Ελλάδας, ενώ σύντομα ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, καθώς στελεχώνεται το γραφείο της εταιρείας στην Ισπανία.

Στρατηγικοί συνεργάτες της Fivnent είναι οι εταιρείες Advent Software, Credit Suisse, Interactive Data και RizkLab. Όσον αφορά τη συνεργασία με την Advent, υπάρχει διεύρυνση που ξεκινά το 2008 και η Finvent γίνεται το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Συμβούλων ΕΜΕΑ. Αλλαγές όμως αναμένονται και σε μια άλλη συνεργασία της Finvnet, αυτήν με την Salesforce, η οποία ειδικεύεται στον τομέα των on demand CRM λύσεων. Η συνεργασία αυτή που ξεκίνησε πριν από 2 περίπου χρόνια θα αλλάξει φέτος μορφή, καθώς η Finvent, σύμφωνα με τον Μ. Ιωάννου, πρόκειται να δημιουργήσει μια θυγατρική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει τον τομέα πωλήσεων και υλοποίησης των λύσεων της Salesforce. Πρόσφατα, η Finvent πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.