Η Πιερίδης Technosystems Ε.Π.Ε. ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για λογαριασμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης με τίτλο "Προμήθεια πλήρους αυτοκινούμενου συστήματος δορυφορικού uplink αυτόματης στόχευσης (driveway)".

Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 199.371 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %).