Στις 16 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η υποβολή των προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας επιλεγμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», συνολικού προϋπολογισμού 2.145.000,00 ευρώ, που διενεργείται με τη διαδικασία ανοικτού διεθνή διαγωνισμού και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Οι εταιρείες/ενώσεις εταιρειών που υπέβαλαν προσφορές είναι το 1. το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 2. η Ernst & Young, 3. οι Διαδικασία -Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Μελετών, 4. οι Σ.Ν. Σαγιάς & Συνεργάτες-Ένεκα και 5. οι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Eplo-KPMG. Επίσης, στις 23 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» συνολικού προϋπολογισμού 1.782.915,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Προσφορές υπέβαλαν: 1. οι Altec Integration–Quality & Reliability– Telenavis Hellas, και 2. οι PriceWaterhouse Business Solutions– iKnowHow Πληροφορική. Τέλος, στις 30 Οκτωβρίου εκπνέει και η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για το έργο που αφορά την «Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών» συνολικού προϋπολογισμού 1.948.020,00 ευρώ.