Με την ίδρυση της ICAP Serbia το Δεκέμβριο, ολοκληρώθηκε μία χρονιά ιδιαίτερα δυναμικής επέκτασης της ΙCAP GROUP στα Βαλκάνια.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2008 δημιουργήθηκαν θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στη Ρουμανία και τη Σερβία και προστέθηκαν νέα τμήματα στην ήδη λειτουργούσα ICAP Bulgaria. Έτσι με ήδη 130 άτομα στη Ρουμανία, 30 στη Σερβία και 25 στη Βουλγαρία, η ICAP Group προσφέρει στις τοπικές αγορές υπηρεσίες Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιλογή Στελεχών και Διαχείριση Απαιτήσεων.