Το νευραλγικό κλάδο του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα την ξενοδοχειακή αγορά υποστηρίζει δυναμικά η SoftOne με ειδική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί βάσει των εξειδικευμένων αναγκών της και των ιδιαίτερων απαιτήσεων της.

Η εφαρμογή διαθέτει υψηλό βαθμό επεκτασιμότητας, ώστε να ανταποκρίνεται και να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις τόσο μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, όσο και μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Η εξειδικευμένη εφαρμογή Soft1 Hospitality Business Solution διαθέτει μέχρι σήμερα 120 εγκαταστάσεις. Έχοντας ως βάση το διεθνές πρότυπο Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) επιτυγχάνεται η απεικόνιση των εσόδων και εξόδων (P&L) ανά επιχειρησιακή μονάδα (Business Unit) καθοδηγώντας την εμπορική δραστηριότητα και τις επιχειρηματικές αποφάσεις με αναλυτικά δεδομένα και αποτελέσματα.