Ο Όμιλος Dixons Carphone plc, μέλος του οποίου αποτελεί η Κωτσόβολος, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 -2017 (Μάιος 2016 – Οκτώβριος 2016), παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική και ονομαστικό κέρδος προ φόρων έως και 19%.

Σε αυτό το εξάμηνο ο όμιλος αύξησε κατά 4% τα έσοδά του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας, παράλληλα, αύξηση κερδών μεριδίων αγοράς σε όλες τις αγορές. Κατά 19% αυξήθηκε, επίσης, το ονομαστικό κέρδος προ φόρων για τον Όμιλο – 144 εκατ. στερλίνες έναντι 121 εκατ. στερλίνες το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Τα ονομαστικά έσοδα προ φόρων  ανήλθαν στα 153 εκατ. στερλίνες (έναντι 135 εκατ. στερλινών πέρσι), τα ονομαστικά βασικά έσοδα ανά μετοχή από τις συνεχείς δραστηριότητες στις 10,9 στερλίνες (7,5 στερλίνες πέρσι), το ονομαστικό κέρδος προ φόρων στα 104 εκατ. στερλίνες (78 εκατ. στερλίνες πέρσι) και μετά των μη ονομαστικών δαπανών ύψους 40 εκατ. στερλίνων (43 εκατ. στερλίνες πέρσι), τα ονομαστικά έσοδα ανά μετοχή άγγιξαν τις 8,1 στερλίνες (4,8 στερλίνες πέρσι).