Η οικονομική κρίση στην αμερικανική τραπεζική αγορά επηρεάζει άμεσα τα επενδυτικά προγράμματα Τεχνολογιών Πληροφορίας, όπως διαπιστώνεται από πλήθος ερευνών.

Μεταξύ αυτών και οι έρευνες της IDC, κατά τις δηλώσεις του αναλυτή της Stephen Minton. «Οι κλάδοι των Τραπεζών, της Λιανικής, της Χονδρικής και των Κατασκευών (με άλλα λόγια όλοι όσοι ένιωσαν τους πρώτους κλυδωνισμούς), το δηλώνουν ξεκάθαρα στα σχετικά ερωτηματολόγια: ο λόγος που “παγώνουν” το πλάνο τους οφείλεται στην οικονομική κάμψη. Σχεδόν αναγκάζονται να περικόψουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία».

Την άποψη συμμερίζεται και ο Andrew Bartel, Analyst της Forrester Research: «διαπιστώνοντας την πραγματική πτώση στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών που συνεχίζεται από τον Ιούλιο του ’08, θεωρούμε πως τα στελέχη της αγοράς θα αντιμετωπίσουν πολύ “συντηρητικά” τις επενδύσεις τους για το 2009». Η θεαματική πτώση των “πυλώνων” Lehman Brothers και Merrill Lynch, θα επηρεάσει δραματικά τις επενδύσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Wall Street.

Oμως, οι περικοπές αυτές δε θα επηρεάσουν τόσο τη συνολκή εικόνα της αγοράς: «ο κλάδος των οικονομικών υπηρεσιών αποτελεί το 8% με 10% των IT budget. η Wall Street αντιπροσωπεύει το 2% με 3% αυτού του ποσοστού». Ωστόσο το «πόσο» στο οποίο θα περιοριστούν γενικότερα οι επενδύσεις στo IT, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

Στην περσινή έρευνα της SIM (Society for Information Management), το 78,4% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει πως είτε θα κρατήσει σταθερές, είτε θα αυξήσει τις επενδύσεις του. Το αντίστοιχο ποσοστό για φέτος διατηρήθηκε στο 75%, γεγονός που σύμφωνα με τον Jerry Luftman, VP of Academic Affairs της SIM, «φανερώνει πως τα εταιρικά στελέχη δεν “πανικοβάλλονται” από την κρίση που ακούν γύρω τους. Ο λόγος είναι πως τα στελέχη IT έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη σύνδεση της τεχνολογίας με την επιχειρηματική αποστολή της εταιρείας τους. Το αποτέλεσμα είναι πως οι περικοπές στις επενδύσεις IT δεν συγκαταλέγονται στα πρώτα “έξοδα” που μπορούν να κοπούν – το ίδιο περίπου συμβαίνει και στις προσλήψεις».

Ο Minton της IDC θεωρεί πως στην εξέλιξη αυτή συμβάλλει και ο αυξανόμενος όγκος των δεδομένων προς επεξεργασία, γεγονός που με τη σειρά του θα συνεχίσει να επηρεάζει θετικά και τις επενδύσεις σε data center. «Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη την τεχνολογία των smart phone που τροφοδοτεί συνεχώς πληροφορία στο δίκτυό τους. Αντιλαμβάνονται την αξία της, οπότε και επενδύουν σε εργαλεία data mining και business intelligence».

Παράλληλα, ο Bartel της Forrester αναφέρει πως «συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε αύξηση άνω του μέσου όρου στις επενδύσεις λογισμικού, εφόσον αυτό βοηθά την εξοικονόμηση χρημάτων σε άλλους τομείς. Αφορά λιγότερο τις εφαρμογές σε PC και περισσότερο τη “service-oriented” αρχιτεκτονική, όπως τα ERP, CRM και άλλες μεγάλες εφαρμογές όπως supply-chain management, product lifecycle management, business intelligence, security και content management».

Συμπληρώνει ακόμα πως οι επενδύσεις σε hardware θα παραμείνουν ασθενικές, ακολουθώντας τους ρυθμούς του 2008, «εφόσον τα στελέχη θεωρούν πως μπορούν να τα καταφέρουν για λίγο ακόμα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους». Αναμένεται ανάπτυξη επενδύσεων της τάξης του 4% για τις αρχές του’09, που πιθανώς να προσεγγίσουν αργότερα το 7%. Παρατηρεί χαρακτηριστικά πως «το ’09 θα ξεκινήσει άσχημα αλλά τα πράγματα θα φτιάξουν στη συνέχεια».