Η On Telecoms παρέχει δωρεάν μέχρι το τέλος του 2008 στους νέους οικιακούς και εταιρικούς πελάτες της το πακέτο triple play ή double play που θα επιλέξουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.