Πραγματοποιήθηκε το πρώτο Startup Weekend στην Ελλάδα για την ανάπτυξη πρωτοπόρων επιχειρηματικών ιδεών.

Στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας BizSpark, η Microsoft Ελλάς ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση προγραμμάτων της σε νέους επιχειρηματίες που σχεδιάζουν και υλοποιούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στο χώρο της πληροφορικής και του διαδικτύου. ο πρόγραμμα BizSpark ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του Startup Weekend, ενός ειδικού εργαστηρίου επιχειρηματικότητας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft. Σκοπός του εργαστήριου αυτού είναι οι συμμετέχοντες να οργανωθούν σε ομάδες και να εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια με τη βοήθεια των συντονιστών και με τη συνδρομή έμπειρων επαγγελματιών.

Η επιχειρηματική ιδέα “pettycards” αναδείχθηκε ως η καλύτερη πρόταση της εκδήλωσης και θα λάβει χρηματοδότηση έως 20.000 ευρώ από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ARCHIMEDES Center for Innovation and Creation, σε συνεργασία με την εταιρεία
GloCal Systems Management. Η εταιρεία διαχειρίζεται το G.I.V.E. (GloCal Investment Ventures Enterprise) – ΤΑΝΕΟ FUND, το οποίο αποτελεί ένα επιχειρηματικό κεφάλαιο χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).

Μέσω της πρωτοβουλίας BizSpark, τα άτομα που φιλοδοξούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στον κλάδο της πληροφορικής και του διαδικτύου, αποκτούν άδειες χρήσης των προγραμμάτων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπρόσθετα, μέσω του Κέντρου Καινοτομίας, η Microsoft θέτει στη διάθεσή τους την τεχνογνωσία όχι μόνο των στελεχών της, αλλά και του ευρύτερου δικτύου συνεργατών της, ώστε να καθοδηγήσει και να προβάλει αποτελεσματικότερα το εγχείρημα τους.