O Καθ. Βασίλης Ασημακόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, μιλάει για το ρόλο των Μητροπολιτικών Δικτύων που αναπτύσσονται σε 75 Δήμους της Ελλάδας.

Net Week: Ποια τα προσδοκώμενα οφέλη από την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων;

Βασίλης Ασημακόπουλος: Θεωρώ ότι, προκειμένου να προσδιορίσουμε τα σχετικά οφέλη, θα πρέπει να εξετάσουμε το έργο των Μητροπολιτικών Δικτύων ως ένα από το ευρύτερο σύνολο των δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής. Η Στρατηγική αυτή υλοποιείται από το 2006 και προσφέρει στους δήμους της χώρας ένα μεγάλο εύρος από ψηφιακές ευκαιρίες και δυνατότητες, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο και καλά σχεδιασμένο σύνολο πρωτοβουλιών. Στο παρελθόν, στα αρχικά βήματα του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», η Περιφέρεια είχε αγνοηθεί πλήρως. Αυτό άλλαξε δραστικά με τη φιλοσοφία της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Προσωπικά πιστεύω ένθερμα σε ένα νέο ρόλο των τοπικών κοινωνιών, που έχει ισχυρή Ψηφιακή Διάσταση. Αυτή η Ψηφιακή Διάσταση, αυτός ο νέος ρόλος, θέλουμε να κατακτηθεί και από τους δήμους της χώρας μας, όπως γίνεται άλλωστε σταδιακά σε όλη την Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού χρηματοδοτεί ήδη στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής δράσεις που επιτρέπουν να γίνει αυτός ο ρόλος πραγματικότητα.
Αναφέρω ενδεικτικά δράσεις που ήδη βρίσκονται σε υλοποίηση όπως:

  • τη δημιουργία των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών σε 75 δήμους,
  • την «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» σε 470 μικρότερους δήμους όλης της χώρας, για την ανάπτυξη portals και ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες,
  • τη δημιουργία ασύρματων δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης, που συνδέουν μεταξύ τους τοπικά σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος σε περισσότερους από 100 μικρότερους δήμους,
  • τους έξυπνους ευρυζωνικούς οικισμούς σε 6 δήμους,
  • τη δημιουργία δημόσιων κέντρων πληροφόρησης σε 29 δημοτικές βιβλιοθήκες σε αντίστοιχους δήμους της χώρας,
  • την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εθνικού δημοτολογίου,
  • την ηλεκτρονική πύλη της ΚΕΔΚΕ, για την ανάπτυξη ενιαίου διαδικτυακού περιβάλλοντος σε 27 ΟΤΑ και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις,
  • την προώθηση της ευρυζωνικότητας με επιδεικτικά έργα, σε περισσότερους από 40 δήμους της χώρας,
  • τη χρηματοδότηση μιας σειράς άλλων μεγάλων παρεμβάσεων που ωφελούν άμεσα τους δήμους όλης της χώρας (όπως το δίκτυο «Σύζευξις», ο εξοπλισμός των ΚΕΠ, το μεγάλο έργο της ευρυζωνικότητας, κ.λπ.),
  • το έργο «Ψηφιακός Δήμος» για την κατάρτιση 17.500 αιρετών εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και το Διαδίκτυο και την εκπαίδευση στη χρήση τους.

Ελπίζουμε ότι αυτός ο συνδυασμός παρεμβάσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής θα ξεκλειδώσει το τοπικό δυναμικό σε κάθε περιοχή. Θα εντείνουμε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Θα αξιοποιήσουμε όμως και την αρχή της Αριστείας, προκειμένου να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε τους δήμους-πρότυπα.

Net Week: Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των σχετικών δικτύων;

Βασίλης Ασημακόπουλος: Μας ενδιαφέρει τα δίκτυα αυτά να αξιοποιηθούν σε βάθος χρόνου και να μην αποτελέσουν απλώς παθητική υποδομή που θα μείνει ξεχασμένη ή κακώς συντηρημένη, σε κάποιες πόλεις. Όπως προβλέπεται και από το σχεδιασμό της δράσης, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είναι αυτό που θα αποφασίσει τελικά για το σχήμα αξιοποίησης των δικτύων, ώστε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα τόσο με όρους οικονομικούς όσο και με όρους χρήσης. Υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Πολιτεία έκανε το χρέος της δίνοντας στους δήμους τη χρηματοδότηση και να σταματήσουμε εκεί, περιμένοντας αποτελέσματα μόνο από τους πιο δραστήριους μεταξύ αυτών.

Όμως, στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού μας ενδιαφέρει, όχι μόνο η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, αλλά και η ουσιαστική αξιοποίηση και χρήση αυτών των ψηφιακών υποδομών. Γι’ αυτούς τους λόγους, τους επόμενους μήνες θα ανακοινώσουμε και το προτεινόμενο σχέδιο για τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των δικτύων, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού που συμβάλλει σε καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές πολιτικές βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν αυτά τα δίκτυα, καθορίζουν ήδη ένα καλό σύνολο κανόνων που θα ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητά τους.