Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής μνήμης στοχεύει στην αύξηση της χωρητικότητας, τη βελτίωση του χρόνου εγγραφής και ανάγνωσης δεδομένων και τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.

Μια ομάδα επιστημόνων με έδρα στο ερευνητικό κέντρο της ΙΒΜ στη Ζυρίχη, κατάφεραν να βελτιώσουν και τους τρεις παραπάνω παράγοντες, αξιοποιώντας μια σχετικά νέα τεχνολογία σχεδιασμού μνημών, η οποία είναι γνωστή ως PCM. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ανήκει στην ομάδα τεχνολογιών που δίνουν τη δυνατότητα σε μια μνήμη να μη χάνει τα δεδομένα της, ακόμα και αν μείνει χωρίς ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε από τον Δρ. Χάρη Ποζίδη, διευθυντή της ερευνητικής ομάδας. Είναι η πρώτη φορά που ερευνητές πέτυχαν αποθήκευση 3 bit δεδομένων ανά κελί μνήμης.