Η Sunsoft ολοκλήρωσε το έργο εγκατάστασης του μηχανογραφικού συστήματος επτά νέων καταστημάτων της αλυσίδας Far East τους τελευταίους 10 μήνες (εφαρμογές αλέξανδρος αμβροσία και αλέξανδρος F&B Management).

Η συνεργασία με τα Far East έχει ξεκινήσει από το 1996 και η Sunsoft έχει υλοποιήσει τη μηχανογράφηση 11 συνολικά καταστημάτων. Ακόμα, η Sunsoft ολοκλήρωσε τη μηχανοργάνωση των 15 καταστημάτων της γνωστής αλυσίδας La Pasteria. Τα καταστήματα χρησιμοποιούν τη σειρά εφαρμογών “αλεξανδρος αμβροσία” αλλά και τα σχετικά περιφερειακά προγράμματα όπως την ασύρματη παραγγελιοληψία (με Orderman). Τα τελευταία εννέα καταστήματα μηχανογραφήθηκαν τους προηγούμενους πέντε μήνες και τώρα η μητρική εταιρεία προχωράει στην υλοποίηση της εγκατάστασης του κεντρικού συστήματος για το F&B Management.